საქართველოს
სახელმწიფო
გერბი

მესტიის
მუნიციპალიტეტის
მერია

ტელ:

 

599 85 55 25

 

595 08 95 54

(მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება)